Mijn naam is Marleen Rezaie-Delbeek. Als gediplomeerd TPRS-docent, gebruik ik zoveel mogelijk TPRS in mijn lessen (TPRS is de afkorting van ‘Teaching Proficiency through Reading and Storytelling‘ ofwel: taalvaardigheid onderwijzen door lezen en verhalen vertellen). Met ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van inburgering en taalonderwijs aan anderstaligen, heb ik me ontwikkeld tot een specialist op het gebied van inburgering en Nederlands als tweede taal. Daarnaast geef ik ook trainingen op het gebied van laaggeletterdheid en train en begeleid ik taalvrijwilligers/taalmaatjes.


Mijn naam is Frieda de Schipper. Na een flinke tijd in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, ben ik mijn echte passie: lesgeven achterna gegaan. Via het volwassenenonderwijs heb ik me ontwikkeld tot een NT1- én een NT2-docent, met veel ervaring op het gebied van inburgering. Ook ik ben een fervent gebruiker van de TPRS-methode. Na een hbo-training coaching kan ik mijn ervaring vanuit het bedrijfsleven én het leren van een taal goed combineren. Ik ben hierdoor een specialist op het gebied van taal op de werkvloer én op het gebied van de inburgering.