Vanaf 1999 houdt Foxtaal (voorheen FOX AOB) zich bezig met re-integratie. Foxtaal biedt re-integratietrajecten voor zowel allochtone als autochtone uitkeringsgerechtigden.


Foxtaal is gespecialiseerd in de doelgroep anderstalige uitkeringsgerechtigden variërend van laagopgeleide tot hoogopgeleide. Foxtaal biedt voor deze doelgroep re-integratietrajecten in combinatie met (o.a.) Nederlandse taaltraining.


De voorloper van Foxtaal heeft de afgelopen jaren diverse re-integratieprojecten voor de doelgroep anderstalige uitkeringsgerechtigden ontwikkeld en verzorgd. Foxtaal heeft eveneens deze ervaring en expertise in huis. Foxtaal heeft met name veel kennis van diverse culturen. Onder het item duale trajecten op deze website vindt u meer informatie over deze duale trajecten. Uiteraard zijn deze projecten ook toe te passen op andere doelgroepen.


Foxtaal begeleidt mensen op projectbasis (groepsverband) of op individuele basis. 


Uit ervaring weten wij dat re-integratie van uitkeringsgerechtigden vraagt om persoonlijke aandacht en een individuele en intensieve begeleiding. Foxtaal is kleinschalig en levert op dit gebied maatwerk en kan daarom deze aandacht en begeleiding aan iedere cliënt geven. Foxtaal gaat uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt.


Een individueel re-integratietraject van Foxtaal omvat de volgende onderdelen:


1. Intake en diagnose
2. Aanbodversterking
3. Bemiddeling/plaatsing
4. Nazorg


Foxtaal tracht ten alle tijde de kortste weg naar werk te realiseren.
De duur van een traject is afhankelijk van de mogelijkheden en kwaliteiten van de deelnemer en van de aanbodversterkende middelen die moeten worden toegepast, maar kan maximaal 18 maanden duren. 


Foxtaal biedt re-integratietrajecten aan in combinatie met inburgering.