Foxtaal heeft verschillende soorten Nederlandse taaltrainingen voor diverse doelgroepen. Foxtaal biedt Nederlandse taaltraining op verschillende niveaus variërend van analfabeet tot hoogopgeleid.


Foxtaal werkt niet vanuit standaardtrainingen, maar levert maatwerk. De taaltrainingen van Foxtaal hebben een specifieke werkwijze. De te gebruiken lesmethode wordt afgestemd op de doelgroep en het niveau van de groep. Foxtaal maakt gebruik van erkende lesmethodes.


Foxtaal heeft o.a. het volgende cursusaanbod:


  • Nederlandse taaltraining (basis en gevorderd)
  • Inburgering
  • Taaltraining voor analfabeten
  • Taaltraining gericht op de werkvloer
  • Taaltraining ter voorbereiding op de arbeidsmarkt
  • Taaltraining in combinatie met een taal/werkstage
  • Opfriscursus spelling en grammatica/schrijfcursussen

De taaltrainingen vinden plaats op individuele basis of in groepsverband. De groepen bestaan uit maximaal 10 – 15 deelnemers. De keuze voor een individuele training of een training in groepsverband wordt bepaald door uw wensen of door praktische factoren.