Taalmaatjes en Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS BIJ FOXTAAL
Voor onze inburgeringscursussen zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die het leuk vinden om als taalmaatje of als taal assistent te ondersteunen.
Taalvrijwilligers helpen de inburgeringscursisten bij FOX TAAL bij het leren van de Nederlandse taal.
Ongeveer 70 vrijwilligers zijn actief bij FOXTAAL en we zijn heel blij met deze extra hulp.


TAALMAATJE
Een taalmaatje begeleidt vluchtelingen of nieuwkomers die bij FOXTAAL de inburgeringscursus volgen.
U helpt de inburgeraar bij het verbeteren van de spreekvaardigheid. Elke week praat u ongeveer één uur samen over dagelijkse onderwerpen.
U ontmoet elkaar bij FOXTAAL of in de bibliotheek, dat spreekt u samen af. Ook kunt u iets gezelligs ondernemen, bijvoorbeeld naar de markt, een kopje koffie drinken, samen fietsen.
Het is motiverend om te zien dat nieuwkomers meer zelfvertrouwen krijgen en echt durven spreken in verschillende situaties. U geeft iets moois, maar u krijgt er ook iets waardevols voor terug, het warme contact met de inburgeraar en u leert veel over andere culturen en gewoontes.TAALASSISTENT
Een taalassistent ondersteunt de docent tijdens de inburgeringslessen. U krijgt van de docent een taak om te ondersteunen in groepjes of individueel. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht voor de cursist. U gaat bijvoorbeeld samen lezen of over nieuwe woorden praten. De docent geeft u instructie en begeleidt u hierbij.BASISTRAINING
Voordat u als taalmaatje of taalassistent aan de slag gaat, vragen wij u om een basistraining van 4 dagdelen te volgen. Het is een praktische training, waarbij u kennis en handvatten krijgt aangereikt om direct toe te passen. Er is veel ruimte om kennis te maken met lesmaterialen, vragen te stellen en via activerende werkvormen zelf aan de slag te gaan.INFORMATIEAVONDEN VOOR VRIJWILLIGERS
De vrijwilligers worden vanuit FOXTAAL begeleid door een coördinator. Ook organiseert FOXTAAL twee keer per jaar een informatieavond. Tijdens de informatieavond wisselen we ervaringen uit en doet u nieuwe kennis op. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief, zo blijft u altijd op de hoogte van wat er bij FOXTAAL gebeurt.AANMELDEN
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Dan kunt u contact opnemen met Corintha Apon, telefoonnummer  06 48861056 of gebruikmaken van het contactformulier


Download hier de folder over het vrijwilligerswerk bij FOXTAAL.