Inburgeren bij FOXTAAL

FOXTAAL STAAT GARANT VOOR EEN GOEDE BEGELEIDING

FOXTAAL kan u helpen bij het behalen van het inburgeringsexamen. FOXTAAL heeft diverse trainingen op het gebied van inburgering. FOXTAAL biedt u een goede begeleiding bij het gehele traject richting het inburgeringsexamen. Vanaf de start (intake) tot het behalen van het diploma (examens). In het menu onder Inburgering “Tarieven” vindt u meer informatie over onze opleidingen.
FOXTAAL heeft zeer ervaren en gecertificeerde docenten. Het gaat niet alleen maar om het leertraject en het examen. FOXTAAL helpt en begeleidt u ook bij het aanvragen van een lening, opstellen van een maatwerktraject, aanvragen van examens, nazorg, etc.

FOX TAAL IS EEN GECERTIFICEERDE INSTELLING
 
Vanaf 2009 is FOXTAAL gecertificeerd om inburgeringscursussen te geven. FOXTAAL heeft hiervoor een keurmerk Inburgeren gekregen. Het Keurmerk Inburgeren houdt in dat de instelling goed georganiseerd is en een goede opleiding kan verzorgen. Het keurmerk wordt (elk jaar) gecontroleerd en georganiseerd door Stichting Blik op Werk. Doordat FOXTAAL een gecertificeerde instelling is, kunt u bij FOXTAAL met een DUO-lening de cursus betalen. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van een lening bij DUO. Voor meer informatie over het keurmerk zie de website  www.blikopwerk.nl.

RESULTATEN EN TEVREDENHEID VAN DE CURSISTEN BIJ FOXTAAL
 
FOXTAAL heeft goede resultaten met de inburgeringscursussen behaald. In 2018 heeft FOX een tevredenheid van 8,5 gescoord. Via www.blikopwerk.nl kunt u de gegevens, zoals slagingspercentage, tevredenheid, etc. van FOXTAAL bekijken.

HET OPLEIDINGSTRAJECT BIJ FOXTAAL

FOXTAAL heeft verschillende opleidingen, maar  we hebben een standaardprocedure voor het opleidingstraject. Onze werkwijze is als volgt:

  • intakegesprek
  • intaketoets
  • advies opleidingstraject
  • start opleidingstraject

HET INTAKEGESPREK

Als u zich voor een inburgeringstraject bij FOXTAAL heeft ingeschreven, wordt er een afspraak met u gemaakt. De afspraak is geheel vrijblijvend. Tijdens het intakegesprek worden de benodigde gegevens verzameld, zoals bijvoorbeeld opleidingsgegevens, werkervaring, etc.

Daarna volgt er een intaketoets (NT2). Aan de hand van het intakegesprek, de intaketoets,  het opleidingsniveau (land van herkomst) geven wij u een advies over het opleidingstraject. Het is een advies welke past bij uw mogelijkheden. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Klik hier en vul het formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak.

WERKWIJZE

U krijgt 2x per week 3 uur (klassikaal) les van gecertificeerde en ervaren docenten. Tijdens de lessen oefent u met alle onderdelen, die belangrijk zijn om Nederlandse taal te leren. U voert gesprekken met de docent en de medecursisten en u werkt in groepjes op uw eigen niveau. U praat samen over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor inburgering in Nederland.

U krijgt bij FOXTAAL 6 uur per week les, maar u moet ook thuis studeren. Dit heet zelfstudie. U krijgt huiswerk en moet minimaal 10-15 uur thuis studeren.

Tijdens de cursus leert u ook over de Nederlandse cultuur. U krijgt informatie over o.a. politiek, gezondheid, onderwijs, etc. Allemaal onderwerpen die u helpen om Nederlanders en de Nederlandse cultuur beter te leren begrijpen.

U wordt tijdens het traject voorbereid op alle examens, die u moet afleggen. U maakt proefexamens om te kijken of u al in staat bent om examen te doen. Zo niet, dan oefenen we nog verder. Kunt u al examen doen ? Dan vragen wij de examens voor u aan. De duur van de opleiding is afhankelijk van uw startniveau. U krijgt het aantal noodzakelijke (studie)uren bij FOXTAAL aangeboden.
In deze uren wordt u begeleid door FOXTAAL.

DOCENTEN EN DE BEGELEDING

Elke cursus bij FOXTAAL wordt door 2 docenten begeleid.
De docenten zijn gecertificeerd en zeer ervaren. Mede door deze jarenlange ervaring weten de docenten precies wat de cursist nodig heeft. De docenten worden ondersteund door klassenassistenten en vrijwilligers. Samen geven zij iedere cursist persoonlijke aandacht. Hierdoor krijgt de cursist een goede en gedegen opleiding. De docenten werken in groepjes, zodat iedereen op zijn/haar niveau les krijgt.

GROEPSGROOTTE

Wij werken in groepen van maximaal 10-15 cursisten. Wij vinden het belangrijk om alle cursisten persoonlijke aandacht te geven. Doordat de groepen niet te groot zijn, kunnen wij deze persoonlijke aandacht geven. U kunt vragen stellen als u iets niet begrijpt. Vraag het aan de docent. De docent neemt dan tijd om het u uit te leggen. Op deze manier helpen wij u om de taal beter te leren.

CURSUSCONTRACT

U als cursist en wij als opleidingsinstituut hebben rechten en plichten. Deze rechten en plichten staat in de cursusovereenkomst. Voordat u met de cursus begint, bespreken wij de cursusovereenkomst met u. Als u de overeenkomst heeft getekend, kunt u met de cursus beginnen.

ORIËNTEREND GESPREK 

FOXTAAL is graag bereid om in een geheel vrijblijvend gesprek een nadere uitleg te geven over het opleidingstraject, het inburgeringsexamen en wat wij voor u kunnen betekenen.  Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek ?

FOLDER INBURGEREN FOX AOB

Via onderstaande link kunt u een folder over inburgeren bij FOXTAAL downloaden:
Inburgeren bij FOX TAAL (Nederlands)
Inburgeren bij FOX TAAL (Engels)HEEFT U INTERESSE OF WILT U MEER INFORMATIE?

Neemt u dan contact op met:
FOXTAAL
Contactpersoon: Marleen Rezaie-Delbeek
Tel: 070-3356149 / 06-28645277
U kunt ook via het contactformulier op deze website contact met ons opnemen.