Voor een succesvol taalverwervingsproces is het belangrijk dat het leren van de taal zowel in theoretische als in praktische vorm wordt aangeboden. Een duaal traject is hiervoor een uitstekend middel. Een duaal traject is een traject waarbij taalonderwijs wordt gecombineerd met andere activiteiten. Duale trajecten hebben duidelijke voordelen en bevorderen een snellere integratie in de Nederlandse samenleving.


Foxtaal heeft diverse duale trajecten gericht op sociale activering, arbeidsactivering en arbeidsbemiddeling ontwikkeld en met succes uitgevoerd. De duale trajecten van Foxtaal hebben een specifieke werkwijze.
Foxtaal heeft veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.


Foxtaal heeft o.a. onderstaande duale trajecten:


  • Project Taal op Maat
  • Project Taal op Maat Plus
  • Project Taal op Maatwerk
  • Project Scholing en Maatwerk

Het project Taal op Maat en Taal op Maat Plus bestaan uit een intensieve Nederlandse taaltraining in combinatie met sociale activering. Beide projecten hebben een thematische aanpak. Door de themagerichte opzet krijgen de deelnemers een beter inzicht in de Nederlandse samenleving en worden zij aangezet tot het ontplooien van maatschappijgerichte activiteiten.


Het traject Taal op Maatwerk  en Scholing op Maatwerk zijn duale trajecten gericht op arbeidsactivering. Tijdens het traject worden de deelnemers intensief voorbereid op de arbeidsmarkt. Beide trajecten bestaan uit de volgende onderdelen: intake, Nederlandse taaltraining, maatschappelijke oriëntatie, beroepenoriëntatie, taal/werkstage, bemiddeling naar arbeid (vrijwilligerswerk) en coaching.