Het project sociale redzaamheid

Het project “Sociale redzaamheid” is speciaal bedoeld voor anderstalige vrouwen uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het project heeft inmiddels ca. 100 cursisten (ca. 12 verschillende nationaliteiten) onderverdeeld in 11 groepen variërend van analfabeet tot hoogopgeleid.


Het project is voornamelijk gericht op het bevorderen van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving (zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de vrouwen). De analfabeten en laaggeletterden krijgen puur taalles aangeboden. Terwijl de overige groepen themagericht werken aan het verbeteren van de Nederlandse taal. Er worden regelmatig leuke activiteiten ter bevordering van de integratie/participatie georganiseerd, zoals een museumbezoek, een opvoedcursus, een EHBO-cursus, kerstontbijt, etc.


De lessen voor anderstalige vrouwen vinden plaats in de ochtenduren van 09.15 uur-11.30 uur. Met de lestijden is er rekening gehouden met moeders, die kinderen van school moeten halen. Tijdens de schoolvakanties, zoals vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, is er geen les. De lesfrequentie is 2x per week.


Voor anderstalige mannen, woonachtig in de gemeente Leidschendam-Voorburg, heeft Foxtaal ook een Nederlandse taaltraining. Deze lessen vinden 2x per week plaats in de avonduren op maandag en dinsdag van 17.00 uur-19.30 uur.


Alle lessen worden gegeven op de cursuslocatie van Foxtaal,
Fransstraat 16 te Voorburg.


Wilt u uw Nederlandse taal verbeteren, wilt u nieuwe mensen leren kennen en bent u woonachtig in de gemeente Leidschendam-Voorburg ? Dan is dit project een uitstekende kans voor u !