Foxtaal heeft diverse trainingen op het gebied van inburgering. Wij bieden goede begeleiding bij het gehele traject richting het inburgeringsexamen. Vanaf de start (intake) tot het behalen van het diploma (examens). Foxtaal heeft zeer ervaren en gecertificeerde docenten. Het gaat niet alleen maar om het leertraject en het examen. Foxtaal helpt en begeleidt ook bij het aanvragen van een lening, opstellen van een maatwerktraject, aanvragen van examens, nazorg, etc.


Wat houdt het inburgeringsexamen in?
Het inburgeringsexamen is een examen op A2 niveau. A2 is een basisniveau van het Nederlands. Het inburgeringsexamen bestaat sinds oktober 2017 uit de volgende onderdelen:


  • Lezen
  • Luisteren
  • Spreken
  • Schrijven
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM)
  • Oriëntatie op de Nederlands Arbeidsmarkt (ONA)*
  • De participatieverklaring, die de inburgeraar in het eerste jaar moet ondertekenen

Voor meer informatie over inburgeren kunt u de volgende websites bekijken:

www.inburgeren.nl
www.blikopwerk.nl
www.ind.nl


Via onderstaande link kunt u diverse folders en formulieren m.b.t. inburgeren downloaden:

Formulieren en folders downloaden


Handige sites om extra te oefenen:

https://oefenen.nl/
https://nt2taalmenu.nl/