Inburgeren Algemeen

INBURGEREN – ALGEMEEN
Bent u pas naar Nederland gekomen en volgens de Wet inburgeringsplichtig? Of bent u een vrijwillige inburgeraar en wilt u het inburgeringsexamen behalen ?  Dan bent u verplicht om het inburgeringsexamen te doen.
Om het inburgeringsexamen te halen moet u genoeg Nederlands kunnen spreken, lezen, luisteren, schrijven en kennis hebben van de Nederlandse samenleving. Hiervoor zult u een opleiding moeten volgen. Ook als u in Nederland wil wonen en werken is het belangrijk om de Nederlandse taal te leren.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID   
Als u volgens de wet inburgeringsplichtig bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. U heeft hierover een brief van DUO ontvangen. U moet dus zelf zorgen dat u binnen drie jaar voor het inburgeringsexamen slaagt. U moet zelf op zoek naar een goede school om een inburgeringscursus te volgen. FOXTAAL kan u helpen. FOXTAAL biedt u een goed en gedegen inburgeringstraject.

INFORMATIE OVER INBURGEREN

Voor meer informatie over inburgeren kunt u de volgende websites bekijken:

www.inburgeren.nl
www.blikopwerk.nl
www.ind.nl

WAT HOUDT HET INBURGERINGSEXAMEN IN?

Het inburgeringsexamen is een examen op A2 niveau. A2 is een basisniveau van het Nederlands. Het inburgeringsexamen bestaat sinds oktober 2017 uit de volgende onderdelen:

  • Lezen
  • Luisteren
  • Spreken
  • Schrijven
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM)
  • Oriëntatie op de Nederlands Arbeidsmarkt (ONA)*
  • De participatieverklaring, die de inburgeraar in het eerste jaar moet ondertekenen

*Bent u voor 1 januari 2015 gekomen, dan hoeft u het ONA examen niet te doen.
Slaagt u voor alle onderdelen, dan bent u ingeburgerd en krijgt u een inburgeringsdiploma.


U kunt zelf een keuze maken bij welke cursusinstelling u de inburgeringscursus gaat volgen. Een inburgeringscursus en het bijbehorende examen kosten geld. Hiervoor kunt u geld lenen. U kunt geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Inburgeringsplichtigen kunnen voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen een lening bij DUO aanvragen. Met een lening kunt u een cursus volgen bij een taalaanbieder, die het Keurmerk Inburgeren heeft. FOXTAAL heeft dit keurmerk en is gecertificeerd.
Via deze link kunt u meer informatie over geld lenen bij DUO verkrijgen. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van een lening bij DUO.